Våran omröstning

Rösta på min sajt
Totalt antal svar: 41

Statistik


Totalt online: 1
Gäster: 1
Användare: 0

Logga in

Sök

Kalender

«  December 2012  »
TiOnToFr
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Sajtens vänner

Min sida
Söndag, 26.05.2019, 12:27
Välkommen Gäst
Förstasidan | Registrering | Logga in | RSS
Förstasidan » 2012 » December » 30 » Enligt Uddevalla-politikern Maria Kullander tillhör den svenska Försäkrngskassan ej svenskt territorium
20:53
Enligt Uddevalla-politikern Maria Kullander tillhör den svenska Försäkrngskassan ej svenskt territorium
 
 
ПРЕВОД НА ТЕКСТА ВЛЯВО:
Според общинската политичка на гр. Уддевалла, г-жа Мария Куландер, то решения на бългаски съдилища не важали на територията на Кралство Швеция. Странното тук е, че чиновничката Гитте Тур Екелунд е обосновала своето пресмятане на детската помощ, която майката Марийка трябва да заплаща върху именно "Решението" на българския съдия Колев в гр. дело 70463 от 2011 г. и което е влязало в сила на 07.11.2011 дори в шведската държавно-застрахователна каса, както би трябвало и да бъде.
 
ПРЕВОД НА ТЕКСТА В БАЛОНЧЕТО:
"Шведската държавно-застрахователна каса не принадлежи на Швеция, ами на Луната"
 
ПРЕВОД НА ТЕКСТА ГОРЕ
С една лъжа Мария Куландер краде три деца
 
 
AUTOR Sven Svensson
АВТОР Свен Свенссон
 
Den stationerade på Stadshuset svenska politikern Maria Kullander har paradoxallt hävdat nog att "det svenska försäkringskassan tillhör ej svenskt territorium". Ni  hörde väl mig, jag ljuger inte för Er??!?!?!?
Стационираната по Стодсхюсет в гр. Уддевалла шведска политичка г-жа Мария Куландер е излязла с парадоксалнното твърдение, че "шведската здравно-застрахователна каса не принадлежи на шведската територия." Добре ме чухте, не ви лъжа!
 
- Jo! Det är tyvärr sannt. Vilka knepp använder sig inte idag Uddevalla kommunens kommunala politiker för att stjälla utländska barn, i stället att se till att någon storindustri ersätter det nedlagda på 70-talet Varvet, så har man ägnat sig åt Människotraffiking, via intalande av psykisk ohälsa hos barn, i förväg planerad på socialtjänstnes möten och inbillat åt speciellt utvalda barn som kommer från flerbarnsfamiljer, via skolkuratörer och agenter-fröken.
- Именно. Вие чухте добре. Това е за съжаление истината. Какви ли не хитринки използват днес общинските политици на Община Уддевалла в Кралство Швеция, за да крадат чужди деца от чужбина, вместо да се погрижат да отворят една голяма индустрия да замести фалиралата през 70-те години Корабостроителница, то те са се отдали на Трафик на хора, посредством внушаването на психическо нездраве на деца - предварително планирано по събранията на социалната им служба и което е внушавано на тези специално подбрани за целта деца, които идват от семейства с много деца, психично нездраве - внушавано им от училищни кюратори и агенти-учителки.
 
 
Skall man som fröken vidare egna sig åt pedagogik på sin arbetsplats på den svenska skolan, eller skall man agera främst välbetald smutskastande agent mot sina elevers förtroende och kriga mot deras psyke?
Дали като шведска учителка ще се посветите на педагогиката на Вашето работно място в шведското ви училище, или ще действате преди всичко като добре заплатен очернящ агент срещу доверието на учениците ви, воювайки с тяхната психика?
 
Fallet "Mariyka K. Tomova och hennes tre stulna och nedpsykade av socialtjänsten i Uddevalla, barn" är nog det hemskaste av hemska fallen i Sveriges istoria handlar om -om en kommunal högstkriminell politisk-socialnämndshärvа.
Случаят "Марийка К. Томова и нейните три откраднати и психосвани от социалната служба в гр. Уддевалла, деца" е най-ужасния от ужасните случаи в историята на Кралство Швеция и касае една общинска политико-социална високопрестъпна групировка.
 
 
Det tragiska för barnen och modern, för fadern, för släkten fallet handlar om en kommunal härva med sin regeringens tillåtelse att ta till vidrigaste och högsta brott i Sveriges historia och som försvarar brott och planerad knäckning åt barns psyke på beställning av socialtjänsten.
Трагичния случай за деца и майка, за баща, баби, дядовци и род, касае една шведска общинска банда с позволението на своето правителство да се занимава с най-отвратителните и най-големи престъпления в историята на Швеция и която защитава престъпността и планираното разрушение на детската психика от социалната си служба.
 
Det är en historia om repressalier mot en utlandfödd mor och mot hennes tre barn. Repressalier, som startade sedan den allra första dagen då och efter att modern flyttat in som nyaste hyresgäst på gatan " Hyggestråket " 1 till det invandrartätta ghetot "Dalaberg" i Uddevalla, där högst restrektivaste politik mot invandrare vilka används som måltavlor för organiserade Rasistiska häxjakter och häxprocesser, häxbarnfängelser äger rum - i stället för en vettig ballanserad socialdemokratisk och social politik.
Това е една история на репресии срещу родена в чужбина майка и срещу нейните три деца. Репресии със старт първия ден на заселване на майката като най-нов наемател на ул. Хиггестроукет 1 в богатото на чужди емигранти гето "Доолаберй" в гр. Уддевалла, Швеция, една болна политика в  която влизат най-рестриктивната  политика срещу пришълците, които се използват като обекти за прицел на организирани расистки ловове на вещици и вещичарски процеси, вещичарски детски затвори, вместо там да прилагат една здравомислеща балансирана социал-демократическа и социална политика.
 
 
Det är en historia som får vem som helst svensk att skämmas. Kanske det var därför som modern ej fick svar på sina 500 SOS-hjälpropande brev - vore sig fr. svenska eurokommisarier,
Касае се за една история която кара и най-закоравелия швед да почервенее от срам. Може би и затова майката не получи отговор на нито едно от петстотинте си писма, със Ес-О-Ес-призив и зов за помощ - нито от шведските еврокомисари
 
bl vilka även Secilia Malmström, Inte heller  från det högst ansvariga att rätta ut fel och missförstånd och bestraffa sina underordnade när de begått brott - Socialstyrelsenn och socialmnäden i Uddevalla.
Между другото дори от Сесилия Малмстрьоем, дори не от най-отговорните да оправят евентуалните грешки и недоразумения и да накажат своите подчинени които са извършители на престъпления - дори не от Сусиолстиирелсен и от Сусиоолнемнден в гр. Уддевалла.
 
Tvärtom -vars förste viceordförande herr Said Olsson den 19 dec 2012  fortsatte med att ljuga på dessa icke-rättade av hans ansvar lögner och missförstånd,  och istället att rätta ut dessa, valde han att attackera modern tillbaka och barnen genom att utfärdade tre stycken besöksförbjudande intyg samt att handla precis tväremot  mot vad Domstulsbeslut i civilmål 70463/2011 fr. Distriktsdomstolen i Montana utfärdatt att han borde underkasta sig och obligatoriskt följa även i Sverige gällande den förordnade Distriktstomstolens Regim för personliga kontakter mellan mor och barn och som han borde respekterat under samtliga 3 månader som socialtjänsten gömt barnen fr. modern Mariykas vetskap genom att med flit hela tre månader och fram till att hon själv fick av en slump reda på det ej fått meddela henne att de på hans socialtjänst tvånsomhändertagit och tvångsplacerad hennes tre barn -  mera än "Vi kan varken dementera eller bekräfta att Dina barn befinner sig på Athenagården".
Именно обратното - чийто вице-председател г-н Саид Улссон на 19. дек 2012 г. продължи да лъже по тия неоправени от неговата отговорност лъжи  и недоразумения, и вместо да ги оправи той избра да атакува майката обратно както и децата посредством като издаде три на брой посещение-запретителни Удостоверения - и избра да действува то точно обратното на това, което е по задължение се очакваше той да стори,  според Решение на съда в граждански процес 70463 от 2011 г. от Районен Съд в гр. Монтана, който бе постановил че той би трябвало да му се подчини и задължително да последва дори в Швеция Режим за лични отношения между майката и децата от Районен съд Монтана и който той би трябвало да го респектира и по време на всичките тези там три месеца през които социалната му подчинена служба е укривала децат от дознанието на майката Марийка като нарочно като нарочно цели три месеца и чак докато майката сама и по чиста случайност се научила за това. Избрали да не я информират изобщо нито да потвърдят, че децата й се намират в сиропиталището като няколко души от персонала на сиропиталището и на соц. служба повтаряли пред Марийка "Ние нито можеме да потвърдиме, нито можем да дементираме, че децата ти се намират тука."
 
Lust det vill en mor befinnande sig 4 000 km fr. sina barn få höra - att de vill ej säga lever barnen eller ej! Eller hur?
Това е и мечтата на всяка майка, намираща се на 4000 км от децата си - да чуе живи ли са децата й или не са! Нали?
 
Fula handlingar av en högst jävig i kriminalitet av sina underställda socialnämndeman - i stället att rätta till alla felen som socialtjänsten sedan 2004 mot familjen Tomovi-Kallmyr i högst organiserad brottslighetsform, begått, efter Mariyka K. Tomovas skriftliga överklagan av mitten av december 2012 till Sisiolstyrelsen och socialnämnden, samma herr Said Olsson valde att fortsätta att förneka innehållet i domstolens "Beslut" i civilmålnr 70463/2011 från Distriktsdomstolen i Montana, Bulgarien, fortsätter med att försvara felen och till och med förbjudder tvärtom vad "Beslutet" och Distriktsdomstolen har förordnad att gälla över hela EU, vidare kontakter mellan mor och barn.
 
Мръсни постъпки и от най-високопоставения и пристрастен към престъпността на своите подчинени сусиолен немндеман - вместо да оправи всичките грешки които социалната служба прокарва от 2004 г. насам срещу семейство Томови-Каллмир и в най-организирана престъпна форма, е направило, то след писмена жалба на Марийка К. Томова от средата на дек. 2012 до Сусиолстиирелсен, същият г-н Саид Олссон продължавайки да отрича съдържанието на Решение в гр. дело 70463 от 2011 на Районен съд в гр. Монтана, продължава да защитава и дори забранява обратно на решението контакти между майката и децата.

 
Men låt mig nu för Er förklara varför hans vän och kollega - den kommunala politikern Maria Kullander tror varmt på denna paradox att svensk försäkringskassa ej skule tillhöra det svenska territoriummet. Först skall vi se vem är hon och hur annars vänliga damen ser ut. Så här ser hon ut. Personen som står vid höger om fru Kullander är själve herr Said Olsson, eller personen i vars händer befinner sig livet på dem tre bulgariska barnen - med mor Mariyka K. Tomova, och vilka barn är stulna från honom egenhändigt och tvärsemot vad stom står tydligt och lart i Beslutet från bulgariska Distriktsdomstolen i civilmålnummer 70463/2011, genom att han döljer inför den svenska allmänheten hennes förälderliga vårdnadsrättighet, vilken hur tydligt och klart som helst framstår och kan utläsas av vem som helst i själva domslutet.
Но нека да обясня сега защо неговия приятел и колега - общинската политичка г-жа Мария Кулландер вярва в този парадокс, че шведската държавно-застрахователна каса не принадлежала на шведската територия. Първо ще видим коя е тя и как изглежда иначе любезната дама. Ето така изглежда тя. Този отдясно на нея е крайно лъжливия самият г-н Саид Улссон в чийто ръце е живота на трите български деца на г-жа Марийка К. Томова откраднати от него противно на Решение на бълг. съд по гр. дело 70463/2011 укривайки пред шведската общественост родителските й права, ясно посочени в съдебното решение.
 
 
 
och här är länk till denna  deras invigning från deras kort från sajt som tillör Uddevalla kommun.
а ето Ви и линк към тяхното откриване от снимките им от сайт който е на община Уддевалла 
/nyheter2012/oppethusochinvigningavkriscentrumuddevalla.5.576ad7e713af40a04f935c8.html
 
För att socialnämnd i Uddevalla och dem kommunala politikerna där tydligen älskar rent av att klippa och skända band med svenska flaggan på  - genom att inviga allt fler nya och nya barnfängelser för sina knäckta mentalt av sina egna gestapoaktiga socialtjänstdamer, utlandsfödda barna-offer. Av sociala damer utbildade i bl a ämnen och disciplin som mobbningsteknik på sin socialhögskola! Fick man reda på det med. -  Då är där njutningen som högst. Där får de intellektuell orgasm som bara en saddist kan skryta med att man kan uppleva i så renodlad maktform.
Защото Сусиолнемнден в гр. Уддевалла и комуналните политици там, е от ясно по-ясно, че направо обичат да режат и да оскверняват ленти с шведското знаме върху тях, като освещават все нови и нови детски затвори за своите ментално прекършени на две от техните гестапоподобни социални дами, родените в странство детски жертви. От едни социални дами, завършили дисциплината в социалното висше училище "техника на психосването"! И това научихме. - Тогава насладата е най--голяма. Тогава те получават интелектуален оргазъм с който само един садист може да се похвали че е изпитал в най-чиста форма на властта.
 
текст в колажа:
 
"Принудата - най-шведското от шведските"
 
Speciellt effektiva saddistiska insatser på alla nivåer - stöddja av administrativ olydnad till domstolar i hela världen använder de och är bra på på. De mår de som kunden om deras saddismens barnaoffer är ej svenska barn och som i det fallet är födda samt socialiserade utanför Sverige  - i det fallet som de har bestulit och gömmer tre bulgariska barn. 
Специално ефективни садистически приноси на всички нива - подкрепеи от административно неподчинение на решения на съдилища от цял свят, използват те и са добри по всичко това. Чувстват се кат о крале особено ако детските жертви на садизма им не са шведски деца, ами като в случая са родени и социализирани извън Швеция - в случая са откраднали и крият три български деца.
 
ÄR det verkligen så att då mår den nordiska ariska själen bäst -  av att kränka, förnedra, utöva sin fysiska isolation och mentala saddism och maktmissbruk på barnaoffren  - speciellt när de är barn till utlänningar och i det fallet även till 80% socialiserade i bulgariska kulturen och liv barn, som tillbringat 80% i sitt liv i just Bulgarien och vars modersmål och fösta sju år är bulgariska.
И нима не е наистина така, че северната арийска душа се разтапя от кеф - когато тя унижава, подиграва и налага физическа изолация и ментален садизъм, злоупотреба с власт над детските си жертви - специално когато те са деца на чужденци. В този случай се касае за деца които до 80% са социализирани именно в българската култура и живот. Касае се за деца, които са прекарали 80% от животите си именно в Република България и чийто пръв матерен език и първите им 7 години са български.
 
 
 
 
Kampanjen heter "Tänd ett ljus för vara barn" och
ägde plats den 30 dec 2012 kl. 17.00 i många svenska och bulgariska storstäder,
bl a här i staden Varna vid Svarta havet, organiserad av Peter Pirin och
studenten Nikolaj Nikolov och hans organisation ”Medborgerligt forum – Förändring”.
 
På plakaten står det:
 "Kungarike Sverige, ber att ger tillbaka friheten åt dem bulgariska barnen".
 
Кампанията се казва "Да запалим свещ за нашите деца". Тя бе проведена на 30 дек 2012 г. в 17.00 ч. в много шведски и български населени места, между другото тук в гр. Варна до Черно море,
организирана от г-дата Петър Пирински и студента Николай Николов и от неговата организация
"Граждански форум - Промяна" от гр. Варна.
 
На плаката пише:
"Кралство Швеция, моля дайте свобода на българските деца Румен, Розита и Мимми"
 
 
 
 
Barnen har anlänt i Sverige från Bulgarien så sent som den 14 dec 2011 tillsammans med deras sverigefödde far. De anlänt friska, livnadsglada, leende och med en helt annan kroppsvikt, utan mörka ringar runt sina ögon och i detta deras lycliga utseende har de behålligt sig ända fram till den 01 sept 2012 eller fram till dagen för den fasansfulla aktionen av deras tvångsomhändertagande från dem svenka gestapoaktiga sociala nazistka tjänster i Uddevalla kommun.
Децата са пристигнали в Швеция от Република България едва на 14 дек 2011 г с баща им роден в Швеция, здрави, жизнени, усмихнати и с друго тегло, без кръгове под очите и в този им щастлив вид са прекарали до 01 септ 2012 г. или до деня на страшната акция по насилственото им отнемане от шведските гестаповски социални нацистки служби .
I tre månader har socialtjänsten och socialnämnden ej kontaktat barnens mor som de visste att hon enligt domstolsbeslut hade fått Vårdnadsrätt- för att få deras olagliga brott av olaglig barnastöld skall förbli obemärkt och ställa modern efter sluten faktum och efter att socialnämndemanen tvångsaddopterat barnen åt tre olika håll hos sina vänner-adotptivfamiljer i Sverige. En hel månad svarade vore sig socialtjänstens personal på socialtjänsten i Uddevalla, eller socialstyrelsen eller socialnämnden på moderns många skriftliga överklagan sända av henne per E-mail till dem  - en olagligehet till att behandla henne som slav, utslagen ur sina grundläggande mänskliga rättigheter i det svenska samhället och genom att agera mot tiotals paragrafer i Konventionen om mänskliga rättigheterna, genom att bryta mot såväl moderns rättigheter, som barnens, vilka är tydligt och klart fastställda där och Sverige har skrivit under som land.
 
Цели три месеца време социалните шведски служби и сусиолнеемнден не са влезли в контакт с майката на децата, за която били много добре запознати че е с родителски права според едно съдебно решение според което тя притежава Общи родителски права - за да остане и мине тяхното незаконно престъпление на незаконова кражба на деца напълно незабелязано и да поставят майката след свършен факт - след като сусиолнемнден е насилствено осиновил децата на три различни страни в свои приятели - приемни семейства в Швеция. По време на още един цял календарен месец нито персоналът на социалната служба в Община Уддевалла, нито неговото политическо ръководство от Сусиолстиирелсен и сусиолнеемнден от Община Уддевалла отговорили на множеството писмени жалбии пуснати от майката Марийка по Е-мейл до тях. - Упражнявайки върху майката още една престъпност третирайки я като роб, като избита извън системата им и останала без основните си граждански права, престъпвайки десетки параграфи в Хартата за човешките права както против  правата на майката, така и против тези на децата. и които ясно са изложени там и са подписани за спазване дори от Швеция като държава.

MODERN FRÅGAR "VAR ÄR MINA BARN. LEVER DE IDAG HOS ER?"
SOCIALNÄMNDENS SADDISTISKA SVAR "DET SKITER VI VÄL I"
MÄNSKLIGHET?
МАЙКАТА ПИТА "КЪДЕ СА МОИТЕ ДЕЦА? ЖИВИ ЛИ СА ТЕ ДНЕС У ВАС?"
САДИСТИЧНИЯ ОТГОВОР НА СУСИОЛНЕМНДЕН "НА НАС НИ Е ПРЕЗ ДЕДОВИЯ"
- ЧОВЕЧНОСТ?
 
Ruby Harrold-Claesson Mariyka Tomova-Kallmyr i mitt fall 3 persner i rad pá Athenagourden och 2 fr. socialtjänstpersonalen svarade "Vi kan varken dementera eller bekräfta att dina barn finns här"." Det är precis på samma sätt kriminalvårdspersonalen (läs: fångvaktarna) svarar när även jag som jurist ringer till ett fängelse och frågar efter någon huvudman. Utsagan från Athenagården visar att dina barn är i fängelse. Läs gärna jur. kand., med. lic Siv Westerbergs utmärkta artikel "Barnfängelser? I Sverige?, http://www.nkmr.org/artikel_barnfangelser_i_sverige.htm.

Рюби Харролд-Классон до Марийка Томова-Каллмир, като казвате, че "в моя случай три лица едно по друго в сиропиталище Атенагоурден както и 2 лица от шведските социални служби ми отговориха "Ние не можем нито да дементираме, нито да потвърдим, че децата ти се намират тука"."
Та това е по абсолютно същия начин, по който персонала на криминални грижи в Швеция (тълкувай: пазачите на затворниците) ми отговарят когато като юрист им се обаждам до един шведски затвор за да попитам държат ли там моят поръчител или не.
Отговорът на Атенагоурден показва че децата ти се намират в затвор.
Прочети с удоволствие прекрасната статия на юрист кандидат лиц. Сиив Вестерберй
"Детски затвори? В Швеция?"http://www.nkmr.org/artikel_barnfangelser_i_sverige.htm.
 
Mariykas barn Mimmi Kallmyr är ej tillåtet sedan 01 september 2012 att besöka svensk skola.
En kurator och psykolog är anställda för att intala åt stackaren "illamående", vilka hennes mor, vänner, släkt, samt dokument fr. Bulgarien bekräftar att hon aldrig lidigt av före 01 sept 2012 i både Bulgarien tillsammans med sin mor eller i Sverige fr. febr 2012 till 01 sept 2012 tillsammans med sin far vilket man lätt kan se på alla fotografierna med barnet från denna period.
 
Детето на Марийка - Мимми Каллмир е забранено от 01 септ. 2012 г. насам да посещава шведското си училище. Една кюраторка и психолог са назначени за да внушават на нещастното дете че "се чувствала зле", нещо което нейната майка, приятели, роднини както и документи от България не потвърждават да е страдала от нещо подобно преди 01 септ 2012 г. както в България заедно с майка си, така и в Швеция от февруари 2012 до 01 септ 2012 г когато Мимми е живяла заедно с баща си, нещо което лесно се вижда от снимките с детето от този период.
 
När Marika K. Tomova ser att hennes dotter är inlåst i isolatorn Atehangården i Uddevalla den 27 nov 2012 per Skype-kamera och ser mörka ringar täcka barnets halva ansikte, att Mimmi blvit bara skin och ben och ha förlorat minst 15 kg av sin kroppsvikt, Mariyka är i skräck och har varken sovit bra eller ätit bra sedan dess, går med ständig diarrea fr. stressen oroande sig för Mimmis liv vilken hon anser är under fastställd eksekution fr. Socialnämndens rävspel och överspel på Uddevalla kommun.
Mariykas oro resulterar i tryck av hennes öppna brev där hon vädjar för hjälp till befrielse av barnen. Brevet kan läsas här under rubriken "Flicka inlåst" :
 
Когато Марийка К. Томова вижда че дъщеря й е заключена в изолатора Атенагоурден в гр. Уддевалла на 27 ноември 2012 г. на скайп-камера и вижда тъмните кръгове покрили половината лице на Мимми Каллмир, както и че Мимми е станала само кожа и кости и е изгубила поне 15 кг от теглото си, Марийка е в ужас и не е спала добре, нито се храни добре от тогава, страда от диария от стрес живеейки вече в постоянно притеснение за живота на Мимми, който тя смята че е подложен на твърда екзекуция от игрите на Сусиолнеемнен в Община Уддевалла. Безпкойството на майката Марийка резултира в публикация на едно от нейните отворени писма, където майката моли за помощ и освобождение на децата. Писмото на Марийка може да се прочете тук под заглавие "Момиче заключено":
 
Där bland annat, har modern Mariyka skrivit följande:
Там, между другото, майката Марийка е писала следното:
 
En fråga bara varfor den allmäna lagen omfamnar ej henne och varför med dessa inbillningar av psykiska problem som flickan ej har men som inbillas av fader, och skolkuratorn på bestälning av fadern Peter Kallmyr och fr. visa av personalen på Athenagårde får hon ej gå till skolan. Att hålla en människa, en tonåring i sina mest aktiva år inlåst inne på ett rum och att begränsa hennes hela värld till samtal med 2 individer, det är mera än inkvisition. Det är ingen "lika vård". Att strunta i utbildniingslagar och att jämföra dem med hjärntvätt av psykisk ohälsa är psykning och mobbniing på statlig institution i statlig regi. Jag ber er avstå och lägga ner denna kriminella verksamhet.
 
Един въпрос защо всеобщите закони не обхващат нея и защо се занимават с тия внушения на психични проблеми които момичето няма но които й биват вменявани от баща й, от училищния кюратор по поръчка на бащата Петер Каллмир и на някои от персонала на Атенагоурден тя няма право да посещава училище. Да държите един човек, един тинейджър в неговите най-активни години заключен вътре в една стая и да ограничите целия й свят до разговори само с двама души, това е повече от инквизиция,. Това не е "еднакво гледане на деца". Да обърнат гръб на законите по образованието и да ги заменят с промивки на мозъка й че страда от психично нездраве са психосване и ментален терор в една държавна институция и под държавно управление. Моля Ви да се дистанцирате и да приключите с тази престъпна дейност.
 

 
 
Tekst på fotokollage:

"Hur sociala tjänsten i Uddevalla kör över minderåriga?
Januari 2012, och bara knapp 1 månad efter 4,5 år med skola i Bulgarien, Mimmi Kallmyr är värvad av sin klassskolfröken på skolan Ramnerödsskolan i Uddevalla på beställning av den hämndlystna på hennes moders journalism sociala sekreteraren fru Katarina Randrup.
Hennes far (till höger), hennes klassskolfröken och "skolkuratorn" på Ramnerödsskolan inbillar åt Mimmi att hon "mår inte bra".
SÅ STJÄLER MAN BARN I SVERIGE!!!
26 november 2012 efter tre månader isolation på Athenagården i Uddevalla utan solljus, kroppslig rörelse, skola, normala portioner med mat"

Ur brevet som denna drabbade mor, Mariyka K. Tomova-Kallmyr (Tomova) sände till sin advokat bl a:
 
Hej ádv.....!
 
Sänder härmed till Dig 2 sidor av en skrivelse som jag fick från handläggaren Gitte Thor Ekelund, från Försäkringskassan från den 04.sept 2012. Där på s. 2 rad 7-12 på denna skrivelse rubricerad ”Omprövning av beslut om underhållsstöd” (sänder den till Dig som bifogade bilagor s. 1 och s. 2 av tre sidor totalt, dock den sista sidan utesluter jag, då den är anvisningar till mig hur jag kan överklaga), på dess rad nr. 8-9 erkänner handläggaren Gitte Thor Ekelund att hon grundat sitt beslut på FK på just summan från den bulgariska domstolens ”Beslut” i civilmålnr 70463/2011 fr. den 07.11.2011 från Distriktsdomstolen i Montana. Fru Ekelund skrivit till mig följande, citerar: ”Peter Kallmyr har till Försäkringskassan lämnat in ansökan om utfyllnadsbidrag för Rozita, Mimmi och Romen. Av dom från Distriktsdomstolen i Montana framgår det att du ska betala 68 lv per barn och månad till Peter. I och med att barnen uppfyller kriterierna för underhållsstöd, ska underhållsstöd – utfyllnadsbidrag betalas från Försäkringskassan till Peter med 1 273 kronor – eller 68 leva per barn och månad från och med mars 2012”
 
Detta hennes erkännande av användning av bulgarisk dom - kan Du använda som motbevis och motargument. Då jag hörde hur den ansvariga i fallet med kommunala politikern Maria Kullander på Stadshuset, med vilken jag hade telefonsamtal den 21.12.2012, hävdade att:
”Bulgariska Domstolsbeslut gäller ej i Sverige på socialtjänsten där hos oss” - sade hon typ.
 
Alltså beloppet av ljust 68 leva per barn är uträknad FÖRST OCH FRÄMST av domaren Zvetan Kollev SJÄLV i ”Beslut” i målnr 70463/2011 på Distriktsdomstolen i Montana den 07.11.2011 och finns av honom beslutat på sista sidan ”rätten BESLUTADE” att läsa i hans ”Beslut”, samt finns som domaren Kollevs motivering på föregående sida i ”Beslut” om varför han kommit fram till just detta belopp. ”Beslut”fr. den bulgariska Distriktsdomstolen härmed gäller på den svenska FörsäkringsKassan redan i Göteborg - sedan då 04. september 2012 faktiskt, här har det blivit erkänt av handläggaren Ekelund själv, som handläggare av barnunderhållsstödet för min del där; dock ej blivit erkänt på Skatteverket och Socialnämnden sedan febr. 2012?!? – En stor paradox till har de för mig konstruerat som inte håller ihop! – Konstigt och märkligt i så fall att bulgariska domstolsbeslutet gäller på visa svenska myndighter över svenskt territorium, men INTE på andra över svenskt territorium! Mkt märkligt! Ber Dig att ha i åtanke detta mitt argument i fall det behövs under Ditt försvar till min sak. Ber en gång till om ursäkt att jag skrivit till Dig idag. Ville ej störa idag alls.
Men det skulle bli lätt glömt bort annars.

Ha ett Gott Nytt 2013 år.
MVH Mariyka K. T.,
Bifogade bilagor –
2 sidor fr. ”Omprövning av beslut om underhållsstöd”
– fr. den 04-09-2012, FK Göteborg,
handl. Gitte Thor Ekelund - s. 1 och 2 (av 3)
 
SLUT PA MODERNS BREV
 
HÄR SER NI VAD SOM STÅR PÅ RAD 7-12 PÅ S. 2 AV DENNA SKRIVELSE SOM HANDLÄGGAREN GITTE THOR EKELUND SJÄLV ERKÄNT SKRIFTLIGEN INFÖR DEN DRABBADE AV SOCIALTJÄNST- OCH SOCIALNÄMNDRASISMENS BARNSTÖLDSRASISM OCH IDENTITETSSTÖLD PÅ DERAS MYNDIGHETER MODERN MARIYKA K. TOMOVA-KALLMYR
 
Det står, nämligen följande av vikt för oss här
 
"Peter Kallmyr har till Försäkringskassan lämnat in ansökan om utfyllnadsbidrag för Rozita, Mimmi och Romen Kallmyr. Av dom från Distriktsdomstolen i Montana, framgår det att du skall betala 68 leva per Barn och Månad till Peter"- skriver själv handläggaren Gitte Thor Ekelund, var snäll se själva här och utläs själva ur det skannerade dokumentet
 
 
 
Alltså gäller "Dom" (i själva verket heter det "Beslut" i civilmålnr 70463/2011 fr. Distriktsdomstolen i Montana, Bulgarien på den svenska försäkringskassan, när FK kräver mamma Mariyka att betala in till Kassan 68 lv per barn - samma summa som bulgariske domaren Kollev kommit fram till dessutom. Men på den svenska socialtjänsten i Uddevalla Kommun och på socialnämnden i Uddevalla kommun hos den vice ordförande Said Olsson gäller ej detta "Beslut" från Distriksdomstolen i Montana, och då tar bort fru Maria Kullander beslutets verkan över svenskt territorium, trots att både Bulgarien och Sverige är medlemmar i EU idag. Det är en stor paradox hur kan det svenska försäkringskassan tillhöra Svenskt territorium men ej socialnämnden i Uddevalla, då det gäller att anpasssa sig till texten i detta "Beslut" fr. Distriktsdomstolen i Montana, där tydlit och klart står det att Mariyka Krasteva Tomova-Kallmyr (idag Tomova) har Delad- eller GEMENSAM vårdnad över sina tre barn Mimmi, Rozita och Romen Tomovi-Kalmyr. Och därmed är socialtjänstens och socialnämndens tvångsomhändertagande av dem tre barnen, som de hålligt högst hemlgit och vilket pågått bakom mamma Mariykas rygg - högst kriminell gärning som passar bara på högst kriminellast av kriminella brottsliga härvor som i det fallet föreställer härvan Socialtjänsten Dalaberg-herr Said Olsson och Fru Maria Kullander!!!!
 
Några kommentarer?
Visningar: 6432 | Skapat av: Ssvensson73 | Betyg: 0.0/0
Antal kommentarer: 2
0 Spam
2 Mariyka Kr. Tomova  
http://istinata.ucoz.ru/news/jurist_kandidat_siiv_vesterberj_za_zatvornicheskoto_detstvo_na_shvecija/2013-03-07-238

0 Spam
1 Mariyka Kr. Tomova  
Det är dock säkerligen svenskt territorium där man slår folk

http://theswedishmafia.mozello.com/blog/params/post/65303/

Сега станахме три пребитите (без Осмо Валло)

/Nu är vi tre stycken de misshandlade (utan Osmo Vallo)

Namn *:
Email *:
Kod *: